Συνεδρίαση: 25 Μαΐου 1978

Πρακτικά uoadl:192763 290 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 25 Μαΐου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780525
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Κωνσταντέλλος (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Ι. Παπαδόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 216-218)
Γ. Ροδάκης (Βιολόγος), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Κ. Καφάτος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 214-215)
Π. Μιχαηλίδης (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 211-213)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.