Συνεδρίαση: 15 Ιουνίου 1978

Proceedings uoadl:192775 302 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 15 Ιουνίου 1978
Time Coverage:
19780615
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Ιωάννης Γραμματικάκης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητή Λεωνίδας Κ. Ρεσβάνης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 226-229)
Βοηθός στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής κ. Μάρθα Σπυροπούλου Στασινάκη, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Αλκιβιάδης Ι. Αποστολάκης (Εισήγηση, σ. 223-225)
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 219-222)
The digital material of the item is not available.