Συνεδρίαση: 15 Ιουνίου 1978

Πρακτικά uoadl:192775 275 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Ιουνίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780615
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Γραμματικάκης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητή Λεωνίδας Κ. Ρεσβάνης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 226-229)
Βοηθός στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής κ. Μάρθα Σπυροπούλου Στασινάκη, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Αλκιβιάδης Ι. Αποστολάκης (Εισήγηση, σ. 223-225)
Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 219-222)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.