Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 5 Απριλίου 1979

Proceedings uoadl:193317 303 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 5 Απριλίου 1979
Time Coverage:
19790405
Other subject categories:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διοικητικά
Keywords:
Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής, βοηθός Μαρία Λαμπίρη, επιστολή στο Συμβούλιο του Συλλόγου Ε.Δ.Π.
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.