Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 5 Απριλίου 1979

Πρακτικά uoadl:193317 312 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 5 Απριλίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790405
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής, βοηθός Μαρία Λαμπίρη, επιστολή στο Συμβούλιο του Συλλόγου Ε.Δ.Π.
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.