Συνεδρίαση Δέκατη Έννατη (19η): 12 Απριλίου 1979

Proceedings uoadl:193337 293 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δέκατη Έννατη (19η): 12 Απριλίου 1979
Time Coverage:
19790412
Other subject categories:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Βιοχημεία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Καθηγητής Ε. Οικονόμου, εκπαιδευτική άδεια, χορήγηση
Υποψήφιος υφηγητής Ε. Βασιλείου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Μάλλιος
Καθηγητής Αποστολάτος, έγγραφο υπ'αρίθμ. 10/30-11-78 για ισοδυναμία του μαθήματος Αριθμητική Ανάλυση με το ανάλογο μάθημα που διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Άλγεβρα, έδρα, επιμελήτρια Νιόβη Κεχαγιοπούλου, αίτηση για συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο
The digital material of the item is not available.