Συνεδρίαση Δέκατη Έννατη (19η): 12 Απριλίου 1979

Πρακτικά uoadl:193337 308 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Έννατη (19η): 12 Απριλίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790412
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Βιοχημεία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Καθηγητής Ε. Οικονόμου, εκπαιδευτική άδεια, χορήγηση
Υποψήφιος υφηγητής Ε. Βασιλείου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Α. Μάλλιος
Καθηγητής Αποστολάτος, έγγραφο υπ'αρίθμ. 10/30-11-78 για ισοδυναμία του μαθήματος Αριθμητική Ανάλυση με το ανάλογο μάθημα που διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Άλγεβρα, έδρα, επιμελήτρια Νιόβη Κεχαγιοπούλου, αίτηση για συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.