Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη (21η): 10 Μαΐου 1979

Proceedings uoadl:193351 305 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη (21η): 10 Μαΐου 1979
Time Coverage:
19790510
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Σεισμολογία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Μετεωρολογία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Φαρμακευτική Τεχνολογία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Βιοχημεία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή, επανάληψη ψηφορορίας
Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών, ορισμός τακτικού μέλους
Καθηγητές σε τριμελείς επιτροπές για την κρίση τίτλων σπουδών του ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. για το έτος 1979
Καθηγητές, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια
Καθηγητές, εκπαιδευτική άδεια, χορήγηση
The digital material of the item is not available.