Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη (21η): 10 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:193351 318 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη (21η): 10 Μαΐου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790510
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Σεισμολογία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Μετεωρολογία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Φαρμακευτική Τεχνολογία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Βιοχημεία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή, επανάληψη ψηφορορίας
Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών, ορισμός τακτικού μέλους
Καθηγητές σε τριμελείς επιτροπές για την κρίση τίτλων σπουδών του ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. για το έτος 1979
Καθηγητές, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια
Καθηγητές, εκπαιδευτική άδεια, χορήγηση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.