Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 17 Μαΐου 1979

Proceedings uoadl:194086 425 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 17 Μαΐου 1979
Time Coverage:
19790517
Other subject categories:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, κρίση για μονιμοποίηση, αναβολή συζήτησης
Φαρμακευτική Τεχνολογία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή, επανάληψη ψηφοφορίας
Φαρμακευτική Χημεία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Επικουρικοί καθηγητές, τρόπος κρίσης (Νόμος 825/78, άρθρο 27, παράγραφος 2)
The digital material of the item is not available.