Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 17 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:194086 426 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 17 Μαΐου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790517
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, κρίση για μονιμοποίηση, αναβολή συζήτησης
Φαρμακευτική Τεχνολογία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή, επανάληψη ψηφοφορίας
Φαρμακευτική Χημεία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Επικουρικοί καθηγητές, τρόπος κρίσης (Νόμος 825/78, άρθρο 27, παράγραφος 2)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.