Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1978-1979, 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183854 1282 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1978-1979, 3
Χρονική κάλυψη:
1978-1979

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα (22α): 15 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:194072
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 17 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:194086
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Εικοστή Τέταρτη (24η): 24 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:194095
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη (25η): 31 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:194103
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Εικοστή Έκτη (26η): 5 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194112
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Έκτακτη: 7 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194120
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 7 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194129
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Εικοστή Όγδοη (28η): 12 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194138
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Εικοστή Ένατη (29η): 14 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194144
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Έκτακτη: 15 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194145
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Έκτακτη: 21 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194146
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Έκτακτη: 5 Ιουλίου 1979

Πρακτικά uoadl:194147
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Έκτακτη: 12 Ιουλίου 1979

Πρακτικά uoadl:194148
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο