Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη (25η): 31 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:194103 356 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη (25η): 31 Μαΐου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790531
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, 1) συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια, 2) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (ανανεώσεις, προαγωγές, μονιμοποιήσεις κ.λ.π.)
Ειδικοί επιστήμονες, προκήρυξη θέσεων
Επιμελητές, προκήρυξη θέσεων
Καλύτερες εκδιδόμενες διδακτορικές διατριβές, χρηματικό ποσό ως βραβείο, χορήγηση κατ' έτος
Βοηθοί, μετατροπή κενών θέσεων σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών και επιμελητών
Παν. Χριστοδουλάκης, διδακτορική διατριβή, παράταση προθεσμίας για την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, εισηγητής ο καθηγητής Ιω. Ζαμπάκας
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Καλλιμάνης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Φιλιάνος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.