Συνεδρίαση Εικοστή Ένατη (29η): 14 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194144 383 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Ένατη (29η): 14 Ιουνίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790614
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Προσεγγιστικές μέθοδοι και Υπολογιστές, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.