Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα (22α): 15 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:194072 431 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα (22α): 15 Μαΐου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790515
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Φοιτητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Σ. Καρανίκας, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Φωτάκη
Φ. Διαμαντής, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου
Δεσποινίδα Τζ. Αττά Πολίτου, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Σύλλογος φοιτητών Χημείας, έγγραφο για απαλλαγή αλλοδαπών φοιτητών από τα δίδακτρα
Καθηγητής Α. Βασιλειάδης, σύγγραμμα με τίτλο Στοιχεία Βιομηχανικής Χημικής Τεχνικής, χαρακτηρισμός ως διδακτικό εγχειρίδιο
Α. Μπεμ, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Ν. Αποστολάτος, Γ. Λεγάτος και Σ. Ανδρεαδάκης
Ε. Μπιτσάκης, διατριβή επί υφηγεσία για το μάθημα Θεωρητική Φυσική, υποβολή, ορισμός εισηγητή
Στ. Σκουνάκης, διατριβή επί υφηγεσία για το μάθημα Κοιτασματολογία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος
Υποψήφια διδάκτορας κυρία Α. Μήτσου Κλάππα, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Επικουρικοί καθηγητές, τρόπος κρίσης (Νόμος 815/78, άρθρο 27, παράγραφος 2)
Καθηγητής Λ. Τσίτσας, τριμελής επιτροπή για την κρίση του (απόφαση Σχολής 08-05-1979)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.