Συνεδρίαση Έκτακτη: 15 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194145 399 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 15 Ιουνίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790615
Σημειώσεις:
Μη απαρτία και ματαίωση της συνεδρίασης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.