Συνεδρίαση Εικοστή Έκτη (26η): 5 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194112 395 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Έκτη (26η): 5 Ιουνίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790605
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών, ορισμός καθηγητή ως τακτικού μέλους
Τριμελείς επιτροπές κρίσης για τίτλους σπουδών του ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. για το έτος 1979, ορισμός καθηγητών
Παρασκευαστές, ανανεώσεις, προαγωγές
Προσκλήσεις σε καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού και έγκριση δαπανών για τα έξοδα φιλοξενίας
Κ. Σαββάκης, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Ε. Κανελλοπούλου, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ι. Ζαμπάκας
Γ. Φανουράκης, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Λ. Ρεσβάνης, Αποστολάκης και Αντωνίου
Κυρία Π. Μάρκου Ιακωβάκη, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ι. Ζαμπάκας
Κυρία Δ. Γιόβα Βαρούχα, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Β. Μούγιος, ερευνητική εργασία, έγκριση διεξαγωγής, σχετικό έγγραφο από καθηγήτρια Ιφ. Φωτάκη
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (ανανεώσεις, προαγωγές, μονιμοποιήσεις)
Υποψήφιος υφηγητής Δ. Ασημακόπουλος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Λάλας
Στ. Σκουνάκης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος
Υποψήφια διδάκτορας δεσποινίδα Κ. Ταβουξόγλου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής �� καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφιος διδάκτορας Ζ. Αμπντέλ Καντέρ, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.