Συνεδρίαση Εικοστή Τέταρτη (24η): 24 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:194095 441 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Τέταρτη (24η): 24 Μαΐου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790524
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Ονόματα
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Τριμελείς επιτροπές κρίσης για τίτλους σπουδών του ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. για το έτος 1979, ορισμός καθηγητών
Σύλλογος φοιτητών Χημείας, έγγραφο για απαλλαγή αλλοδαπών φοιτητών από τα δίδακτρα
Μεταπτυχιακό Τμήμα Ωκεανογραφίας, έγγραφο από επιτροπή για αναθέσεις εντολών διδασκαλίας
Εντεταλμένη Υφηγήτρια κυρία Α. Παπαδάκη Βαλιράκη, χαρακτηρισμός συγγράμματός της ως διδακτικό εγχειρίδιο
Καθηγητές Α. Βασιλειάδης και Δ. Γαλανός, έγγραφ για την κατά το παρελθόν υποβληθείσα διδακτορική διατριβή του Ιω. Γουδέλη
Αθάν. Ευάγ. Γεράνιος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Πυρηνική Φυσική, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Γ. Βαρουφάκης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Ανόργανη Χημεία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Κυρία Η. Λιώκη Λειβαδά Τσελεπιδάκη, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητές οι καθηγητές Λάλας, Ζαμπάκας και Σβολόπουλος
Ζώνης Καβόγλης, διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές η καθηγήτρια Ευθυμίου και οι καθηγητές Οικονόμου και Βαρώτσος
Γ. Καραμπατζός, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Αποστολάτος
Γ. Βερροιόπουλος, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Ιω. Καστρίτση Καθαρίου, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Σύλλογος Χ��μείας Ο Λεύκιππος, έγγραφο σχετικά με τα Εργαστήρια Βιομηχανικής Χημείας και με την πρώτη πτυχιακή εξέταση
Παρασκευαστές, ανανεώσεις, προαγωγές
Επιχειρησιακή Έρευνα, έδρα, εκλογή καθηγητή, παράταση προθεσμίας υποβολής για την εισηγητική έκθεση από την επιτροπή
Επικουρικοί καθηγητές, επιτροπές για την κρίση τους (Νόμος 815/78, άρθρο 27, παράγραφος 2)
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (ανανεώσεις, προαγωγέ��, μονιμοποιήσεις)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.