Συνεδρίαση Εικοστή Όγδοη (28η): 12 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194138 369 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Όγδοη (28η): 12 Ιουνίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790612
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Τελετές
Λέξεις-κλειδιά:
Υποψήφιοι υφηγητές Δ. Ασημακόπουλος και Στ. Σκουνάκης, δημόσια δοκιμασία
Βοηθοί, μετατροπή θέσεων
Διδάκτορες, προφορικές δοκιμασίες
Διδακτορικές διατριβές, κρίση
Εκδρομή φοιτητών από το Μαθηματικό Τμήμα
Τελετή για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Albert Einstein
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.