Συνεδρίαση Έκτακτη: 12 Ιουλίου 1979

Πρακτικά uoadl:194148 371 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 12 Ιουλίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790712
Σημειώσεις:
Μη απαρτία και ματαίωση της συνεδρίασης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.