Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 7 Ιουνίου 1979

Proceedings uoadl:194129 357 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 7 Ιουνίου 1979
Time Coverage:
19790607
Other subject categories:
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Προσεγγιστικές μέθοδοι και Υπολογιστές, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Πρακτικά, επικύρωση
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, 1) κρίση για μονιμοποιήσεις, και 2) 62 θέσεις Ε.Δ.Π. στη Φυσικομαθηματική Σχολή, σχετικό έγγραφο από την Πρυτανεία
Υποψήφιος υφηγητής Στ. Σκουνάκης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος
The digital material of the item is not available.