Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 7 Ιουνίου 1979

Πρακτικά uoadl:194129 404 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 7 Ιουνίου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790607
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Προσεγγιστικές μέθοδοι και Υπολογιστές, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Πρακτικά, επικύρωση
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, 1) κρίση για μονιμοποιήσεις, και 2) 62 θέσεις Ε.Δ.Π. στη Φυσικομαθηματική Σχολή, σχετικό έγγραφο από την Πρυτανεία
Υποψήφιος υφηγητής Στ. Σκουνάκης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.