Συνεδρίαση Δεκάτη Πέμπτη: 15 Μαΐου 1887

Proceedings uoadl:1947 820 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δεκάτη Πέμπτη: 15 Μαΐου 1887
Time Coverage:
18870515
Notes:
Η ημερομηνία της συνεδρίασης δεν αναγράφεται στα πρακτικά. Εδώ έχει καταχωρηθεί μια ενδεικτική ημερομηνία.

1


2


3


4