Συνεδρίαση Δεκάτη Πέμπτη: 15 Μαΐου 1887

Πρακτικά uoadl:1947 833 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δεκάτη Πέμπτη: 15 Μαΐου 1887
Χρονική κάλυψη:
18870515
Σημειώσεις:
Η ημερομηνία της συνεδρίασης δεν αναγράφεται στα πρακτικά. Εδώ έχει καταχωρηθεί μια ενδεικτική ημερομηνία.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4