Συνεδρίαση: 24 Μαΐου 1979

Proceedings uoadl:202671 304 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 24 Μαΐου 1979
Time Coverage:
19790524
Other subject categories:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Γεώργιος Βερροιόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 243-245)
Κυρία Ιωάννα Καστρίτση Καθαρίου (Φυσιογνώστρια), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 240-242)
Γεώργιος Καραμπατζός, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Θ. Αποστολάτος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 236-239)
The digital material of the item is not available.