Συνεδρίαση: 24 Μαΐου 1979

Πρακτικά uoadl:202671 303 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 24 Μαΐου 1979
Χρονική κάλυψη:
19790524
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Βερροιόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 243-245)
Κυρία Ιωάννα Καστρίτση Καθαρίου (Φυσιογνώστρια), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 240-242)
Γεώργιος Καραμπατζός, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Θ. Αποστολάτος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 236-239)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.