Συνεδρίαση Έκτακτη (22α): 15 Μαρτίου 1980

Proceedings uoadl:202701 348 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Έκτακτη (22α): 15 Μαρτίου 1980
Time Coverage:
19800315
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Keywords:
Υπηρετούντες επικουρικοί καθηγητές Νικ. Αντωνίου, Π. Ευθυμίου, Α. Ζαχαρίου, Ι. Ματσάκης, Μ. Μουτσούλας, Α. Παναγιώτου, Μ. Παντίδου, Σ. Φιλιάνος, Γ. Φιλοκύπρου, διορισμός ή μη
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.