Συνεδρίαση Έκτακτη (22α): 15 Μαρτίου 1980

Πρακτικά uoadl:202701 349 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη (22α): 15 Μαρτίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800315
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Υπηρετούντες επικουρικοί καθηγητές Νικ. Αντωνίου, Π. Ευθυμίου, Α. Ζαχαρίου, Ι. Ματσάκης, Μ. Μουτσούλας, Α. Παναγιώτου, Μ. Παντίδου, Σ. Φιλιάνος, Γ. Φιλοκύπρου, διορισμός ή μη
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.