Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183858 1169 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 3
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη (21η): 13 Μαρτίου 1980

Πρακτικά uoadl:202700
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Έκτακτη (22α): 15 Μαρτίου 1980

Πρακτικά uoadl:202701
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 20 Μαρτίου 1980

Πρακτικά uoadl:202702
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Έκτακτη (24η): 26 Μαρτίου 1980

Πρακτικά uoadl:202703
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη (25η): 27 Μαρτίου 1980

Πρακτικά uoadl:202704
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 24 Απριλίου 1980

Πρακτικά uoadl:202705
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Εικοστή Όγδοη (28η): 8 Μαΐου 1980

Πρακτικά uoadl:202706
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Εικοστή Ένατη (29η): 15 Μαΐου 1980

Πρακτικά uoadl:202707
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Τριακοστή (3η): 20 Μαΐου 1980

Πρακτικά uoadl:202708
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 29 Μαρτίου 1980

Πρακτικά uoadl:202709
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο