Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 24 Απριλίου 1980

Πρακτικά uoadl:202705 352 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 24 Απριλίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800424
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Οικονομικά
Ονόματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Καθηγητές Ν. Συμεωνίδης, Β. Κιόρτσης, Γ. Κοντόπουλος, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια
Καθηγητές Δ. Κατάκης και Θεμ. Χατζηϊωάννου, έγκριση και καταβολή κόστους για δημοσιεύσεις σε περιοδικά
Πρακτικά, επικύρωση
Επιχειρησιακή Έρευνα, έδρα, εκλογή καθηγητή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.