Συνεδρίαση: 29 Μαρτίου 1980

Πρακτικά uoadl:202709 383 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 29 Μαρτίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800329
Σημειώσεις:
Πρακτικό δια περιφοράς
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Εντεταλμένοι υφηγητές, εκπαιδευτικές άδειες
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (ανανεώσεις, προαγωγές, μονιμοποιήσεις, μετατροπές θέσεων, εκπαιδευτικές άδειες)
Παρασκευαστές, ανανεώσεις, διορισμοί
Προκλήσεις σε καθηγητές του εξωτερικού
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.