Συνεδρίαση Τριακοστή (3η): 20 Μαΐου 1980

Πρακτικά uoadl:202708 349 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Τριακοστή (3η): 20 Μαΐου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800520
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Φαρμακευτική Χημεία, κενή τακτική έδρα, τριμελής επιτροπή για την εκλογή καθηγητή
Φαρμακογνωσία, κενή τακτική έδρα, τριμελής επιτροπή για την εκλογή καθηγητή
Επιχειρησιακή Έρευνα, έδρα, εκλογή καθηγητή, επανάληψη ψηφοφορίας
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.