Συνεδρίαση Έκτακτη (24η): 26 Μαρτίου 1980

Πρακτικά uoadl:202703 336 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη (24η): 26 Μαρτίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800326
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Συζήτηση για το κλείσιμο της Σχολής μετά από τα συνεχή επεισόδια με τους φοιτητές (διάλυση συνεδριάσεων, καταλήψεις χώρων, ματαίωση μαθημάτων και εξετάσεων κ.α.)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.