Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 20 Μαρτίου 1980

Πρακτικά uoadl:202702 328 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 20 Μαρτίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800320
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις αναφορικά με τις μετατροπές και τις ιδρύσεις θέσεων, αναλυτική παρουσίαση στα πρακτικά
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.