Συνεδρίαση Εικοστή Όγδοη (28η): 8 Μαΐου 1980

Πρακτικά uoadl:202706 364 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Όγδοη (28η): 8 Μαΐου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800508
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Οικονομικά
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Τίτλοι σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρίσεις από το ΔΙΚΑΤΣΑ
Συμπληρωματικές εξετάσεις για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. από την αλλοδαπή (ΔΙΚΑΤΣΑ)
Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης (μονιμοποιήσεις, ανανεώσεις, προαγωγές, μετατροπές θέσεων, προσλήψεις για επιμελητές, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, εκπαιδευτικές άδειες, ονομασία βοηθών σε επιμελητές)
Χ. Προφίλης, ερευνητική εργασία, έγκριση εκπόνησης
Σ. Σαριδάκης, Ι. Γεωργούλης, Γ. Κανιάς, διδακτορικές διατριβές, εκπόνηση
Ε. Γαζής (μη βοηθός), διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Α. Παναγιώτου, Αποστολάκης και Αντωνίου
Κ. Παππάς (μη βοηθός), διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Γ. Παπαδόπουλος, Κοντόπουλος και Φωκ. Χατζηϊωάννου
Ε. Αδαμίδης (μη βοηθός), διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Α. Παναγιώτου, Ρεσβάνης και Αντωνίου
Δ. Γαβαλάς (μη βοηθός), διδακτορική διατριβή, υποβολή, εισηγητές οι καθηγητές Σ. Ζερβός, Αποστολάτος και Λεγάτος
Δεσποινίδα Ν. Κεχαγιοπούλου, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Άλγεβρα, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Ανδρεαδάκης
Κυρία Ε. Ευαγγελίδου Τσόλη, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Οργανική Χημεία, υποβολή, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Φωτάκη
Έκτακτος καθηγητής Π. Πουλόπουλος, ανανέωση θητείας για τρία έτη (Νομοθετικό Διάταγμα 4542/66)
Προσκλήσεις σε καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού
Πιστώσεις στον προϋπολογιμσό του Πανεπιστημίου για το οικονομικό έτος 1980, κατανομή
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.