Συνεδρίαση Εικοστή Ένατη (29η): 15 Μαΐου 1980

Proceedings uoadl:202707 369 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Εικοστή Ένατη (29η): 15 Μαΐου 1980
Time Coverage:
19800515
Other subject categories:
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Τίτλοι σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρίσεις από το ΔΙΚΑΤΣΑ
Συμπληρωματικές εξετάσεις για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. από την αλλοδαπή (ΔΙΚΑΤΣΑ)
The digital material of the item is not available.