Συνεδρίαση Εικοστή Ένατη (29η): 15 Μαΐου 1980

Πρακτικά uoadl:202707 363 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Ένατη (29η): 15 Μαΐου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800515
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Τίτλοι σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρίσεις από το ΔΙΚΑΤΣΑ
Συμπληρωματικές εξετάσεις για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. από την αλλοδαπή (ΔΙΚΑΤΣΑ)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.