Συνεδρίαση: 7 Φεβρουαρίου 1980

Proceedings uoadl:202724 399 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 7 Φεβρουαρίου 1980
Time Coverage:
19800207
Other subject categories:
Ονόματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Προσεγγιστικές Μέθοδοι και Υπολογιστές, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή. Υποψήφιοι οι Κωνσταντίνος Λάζος, Γεώργιος Φιλοκύπρου και Ηλίας Χούστης. Εισηγητής ο καθηγητής Θ. Αποστολάτος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 122-142)
Προσεγγιστικές Μέθοδοι και Υπολογιστές, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή. Υποψήφιοι οι Κωνσταντίνος Λάζος, Γεώργιος Φιλοκύπρου και Ηλίας Χούστης. Εισηγητές οι καθηγητές Θ. Κάκουλλος και Κ. Καρούμπαλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 96-121)
The digital material of the item is not available.