Συνεδρίαση: 7 Φεβρουαρίου 1980

Πρακτικά uoadl:202724 398 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 7 Φεβρουαρίου 1980
Χρονική κάλυψη:
19800207
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Προσεγγιστικές Μέθοδοι και Υπολογιστές, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή. Υποψήφιοι οι Κωνσταντίνος Λάζος, Γεώργιος Φιλοκύπρου και Ηλίας Χούστης. Εισηγητής ο καθηγητής Θ. Αποστολάτος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 122-142)
Προσεγγιστικές Μέθοδοι και Υπολογιστές, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή. Υποψήφιοι οι Κωνσταντίνος Λάζος, Γεώργιος Φιλοκύπρου και Ηλίας Χούστης. Εισηγητές οι καθηγητές Θ. Κάκουλλος και Κ. Καρούμπαλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 96-121)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.