Νικόλαος Σ. Αλεβιζούτος

Registry uoadl:202730 1499 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Νικόλαος Σ. Αλεβιζούτος
Registration year:
18910905
Incremental number:
1
Place of origin:
Ληξούριον
Contributors:
Ι. Μεσολωράς
Age:
17
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ληξουρίου της 1 Ιουλίου 1891. Αριθμός 388. Βαθμός Καλώς
The digital material of the item is not available.