Νικόλαος Σ. Αλεβιζούτος

Μητρώο uoadl:202730 1745 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Νικόλαος Σ. Αλεβιζούτος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
1
Τόπος καταγωγής:
Ληξούριον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ι. Μεσολωράς
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Ληξουρίου της 1 Ιουλίου 1891. Αριθμός 388. Βαθμός Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.