Σταύρος Κ. Παπασταύρος

Registry uoadl:202731 1516 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Σταύρος Κ. Παπασταύρος
Registration year:
18910905
Incremental number:
2
Place of origin:
Ήπειρος
Contributors:
Μ. Χρυσοχόος
Age:
17
Faculty:
Ιατρική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Αθηνών της 1 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 698 Καλώς
The digital material of the item is not available.