Σταύρος Κ. Παπασταύρος

Μητρώο uoadl:202731 1515 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σταύρος Κ. Παπασταύρος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
2
Τόπος καταγωγής:
Ήπειρος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Μ. Χρυσοχόος
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Α΄Αθηνών της 1 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 698 Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.