Ζαχαρίας Δ. Βονεγολίδης

Registry uoadl:202732 1330 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Ζαχαρίας Δ. Βονεγολίδης
Registration year:
18910905
Incremental number:
3
Place of origin:
Σάμος
Contributors:
Εμμ. Χατζιδάκης
Age:
17
Faculty:
Φιλοσοφική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σάμους της 1 Ιουλίου 1889.
Transfer:
Ναι , Νομική
Notes:
Μετεγράφει αυθημερόν στην Νομικήν Σχολήν.
The digital material of the item is not available.