Ζαχαρίας Δ. Βονεγολίδης

Μητρώο uoadl:202732 1432 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ζαχαρίας Δ. Βονεγολίδης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
3
Τόπος καταγωγής:
Σάμος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Εμμ. Χατζιδάκης
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Σάμους της 1 Ιουλίου 1889.
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Ναι , Νομική
Σημειώσεις:
Μετεγράφει αυθημερόν στην Νομικήν Σχολήν.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.