Δημήτριος Μπελένης

Registry uoadl:202733 1333 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Δημήτριος Μπελένης
Registration year:
18910905
Incremental number:
4
Place of origin:
Βρέσθενα
Age:
19
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασιόυ Πειραιώς της 1 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 530 Σχεδόν Καλώς
The digital material of the item is not available.