Δημήτριος Μπελένης

Μητρώο uoadl:202733 1506 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δημήτριος Μπελένης
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
4
Τόπος καταγωγής:
Βρέσθενα
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασιόυ Πειραιώς της 1 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 530 Σχεδόν Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.