Αθ. Μ. Αλμπανόπουλος

Registry uoadl:202734 1191 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Αθ. Μ. Αλμπανόπουλος
Registration year:
18910905
Incremental number:
5
Place of origin:
Κόρινθος
Age:
18
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κορίνθου της 27 Ιουνίου 1891.
Αριθμόσ 78 Λίαν Καλώς
The digital material of the item is not available.