Αθ. Μ. Αλμπανόπουλος

Μητρώο uoadl:202734 1390 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αθ. Μ. Αλμπανόπουλος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910905
Αύξων αριθμός:
5
Τόπος καταγωγής:
Κόρινθος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Κορίνθου της 27 Ιουνίου 1891.
Αριθμόσ 78 Λίαν Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.