Κωνσ. Ν. Πολίτης

Registry uoadl:202736 1362 Read counter

Unit:
Historical Archive
Title:
Κωνσ. Ν. Πολίτης
Registration year:
18910905
Incremental number:
7
Place of origin:
Λεωνίδιο
Age:
16
Faculty:
Νομική
Registration notes:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄Αθηνών της 30 Ιουνίου 1886.
Αριθμός 1668 Λίαν Καλώς
The digital material of the item is not available.